Udgivet ons d. 2. okt 2019, kl. 15:30

 

Andagt i Ajstrup Kirke

onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 17.30

 

med efterfølgende fælles spisning og menighedsmøde

i Sognets Hus, Klitgårdsvej 34, Tylstrup.

 

23. oktober 2019 vil der blive afholdt det årlige offentlige menighedsmøde.

Vi starter med andagt i kirken og fælles spisning i Sognets Hus inden mødet. Menighedsrådet håber, mange har lyst at være med denne aften!

 

Selve menighedsmødet har følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af referent.

3. Beretning om menighedsrådets arbejde, i det forløbne år.

4. Orientering om menighedsrådets planer i det kommende år.

5. Regnskabet 2018

6. Budget 2020

7. Kirkens liv og vækst

8. Eventuelt 

 

Tilmelding til spisningen skal ske til Sonja Andersen, tlf. 98 26 14 88, eller til Hanne Møller, tlf. 20 96 26 17, senest torsdag d. 17. 10.


Ajstrup Menighedsråd

 

 

Kategorier Aktiviteter i Ajstrup Sogn.