Ajstrup Kirke adskiller sig fra de ældste kirker i landet ved at være bygget i munkesten og er således ikke så gammel som de ældste landsbykirker bygget af granitkvadre. Det er ikke muligt at bestemme kirkens alder nøjagtigt, og enkelte mener, at den stammer fra1300-tallet, mens de fleste vil tidsfæste dens opførelse til omkring 1450. Har der været kirke på stedet tidligere er den blevet ødelagt -nogle forestiller sig en tidlig trækirke, der blev ødelgt ved en ildebrand.Kirkens skib, kor og tårn er alle bygget i gule munkesten i munkeskifte og med flade bjælkelofter.

Du kan læse mere om Ajstrup Kirkes historie her.